DJBFA

Gennem musikken har jeg været involveret i en række aktiviteter, der støtter op om, synliggør og skaber nye muligheder for sangere, sangskrivere og musikere i Danmark. Var en årrække aktiv i komponisternes og sangskrivernes forening Danske Jazz, Beat, Rock og Folk Autorer.

Jeg blev valgt ind som bestyrelsesmedlem på en ekstraordinær generalforsamling i 2008. Det skete ovenpå en dramatisk tid i foreningen, og medlemmerne valgte her en helt ny bestyrelse, der skulle genoprette tillid og arbejdsklima i foreningen.

 Jeg havde slet ikke forestillet mig at stille op, men blev på den ekstraordinære generalforsamling opfordret af flere personer, jeg respekterede meget, så jeg lod mig overtale. Efter knap et års arbejde i DJBFA blev jeg i 2009 genvalgt for 2 år og var således aktiv i alt 3 år med kulturpolitisk arbejde, kamp for ophavsret, uddeling af støtte til komponister og aktiviteter med fokus på komposition. 

Jeg valgte ikke at genopstille i 2011, da jeg lige havde fået min datter og skulle på barsel.

Har været medlem af DJBFA siden 2000 – læs mere om djbfa

 

DJBFA_logo_rgb