Dansk Artist Forbund

Jeg har arbejdet på Dansk Artist Forbund siden 2001, først som afløser og blev senere fastansat. Som årene er gået, har jeg fået mere indsigt og flere ansvarsområder og jeg arbejder nu som medlemskonsulent med fokus på at servicere medlemmerne, arrangere kurser og andre tilbud, der udvikler og støtter unikke artister.

Dansk Artist Forbund er en lille og eksklusiv fagforening, hvis medlemmer er udøvende artister og solister. Forbundet har konstant nye udfordringer og anderledes opgaver, der kræver fleksibel action og kreative løsninger.

Læs om Dansk Artist Forbund